Đang online
Tâm sự

Tôi và em quen biết đã lâu, tình cờ cả 2 gặp lại sau gần 7 n...

Em là người chủ động chia tay nói tôi không họp không có ý c...

Tôi chỉ học hết cấp 2 còn anh thì tốt nghiệp đại học chuyên...

Bị yếu sinh lý chưa đến 1 phút có nên lấy làm chồng không? X...

Tôi quen bạn trai đã gần 1 năm định tiến tới hôn nhân nhưng...

Phòng chat

Vui lòng đăng nhập để chat.

Tìm bạn bốn phương

Hình cover của Xuyen Nguyen
Xuyen Nguyen

Kết bạn

Xuyen Nguyen

Điểm: 0 Tuổi: 42

Hình cover của Eva Roan
Eva Roan

Kết bạn

Eva Roan

Điểm: 0 Tuổi: 26

Hình cover của Toan Van
Toan Van

Kết bạn

Toan Van

Điểm: 0 Tuổi: 33

Hình cover của Te Te
Te Te

Kết bạn

Te Te

Điểm: 1 Tuổi: 61

Hình cover của Phan Tuấn
Phan Tuấn

Kết bạn

Phan Tuấn

Điểm: 1 Tuổi: 60

Hình cover của Duy Tan Vo
Duy Tan Vo

Kết bạn

Duy Tan Vo

Điểm: 0 Tuổi: 13

Hình cover của Phan Hòa Đồng
Phan Hòa Đồng

Kết bạn

Phan Hòa Đồng

Điểm: 1 Tuổi: 38

Hình cover của Ngô Tiến
Ngô Tiến

Kết bạn

Ngô Tiến

Điểm: 0 Tuổi: 21