Đang online
Tâm sự

Tôi và em quen biết đã lâu, tình cờ cả 2 gặp lại sau gần 7 n...

Em là người chủ động chia tay nói tôi không họp không có ý c...

Tôi chỉ học hết cấp 2 còn anh thì tốt nghiệp đại học chuyên...

Bị yếu sinh lý chưa đến 1 phút có nên lấy làm chồng không? X...

Tôi quen bạn trai đã gần 1 năm định tiến tới hôn nhân nhưng...

Phòng chat

Vui lòng đăng nhập để chat.

Tìm bạn bốn phương

Hình cover của Nguyễn Minh
Nguyễn Minh

Kết bạn

Nguyễn Minh

Điểm: 0 Tuổi: 46

Hình cover của Diana Zoch
Diana Zoch

Kết bạn

Diana Zoch

Điểm: 1 Tuổi: 36

Hình cover của Khánh Duy
Khánh Duy

Kết bạn

Khánh Duy

Điểm: 0 Tuổi: 13

Hình cover của Thân Nguyễn
Thân Nguyễn

Kết bạn

Thân Nguyễn

Điểm: 1 Tuổi: 26

Hình cover của Truong
Truong

Kết bạn

Truong

Điểm: 0 Tuổi: 42

Hình cover của Phạm Phương
Phạm Phương

Kết bạn

Phạm Phương

Điểm: 1 Tuổi: 59

Hình cover của Don Vu Hong
Don Vu Hong

Kết bạn

Don Vu Hong

Điểm: 0 Tuổi: 59

Hình cover của Ly Nguyen
Ly Nguyen

Kết bạn

Ly Nguyen

Điểm: 0 Tuổi: 23

Hình cover của My Dung Nguyen
My Dung Nguyen

Kết bạn

My Dung Nguyen

Điểm: 1 Tuổi: 52