Đang online

Việt kiều

Hẹn hò online - Hình cover của Annmary
Hẹn hò online - Hình avatar của Annmary

Kết bạn

Điểm: 1 Tuổi: 21 - Nữ - Độc thân

Nơi ở: Washington - United States

Mục tiêu: Người yêu lâu dài

Giới thiệu hẹn hò

cool and nice
Hẹn hò online - Hình cover của Phương Thảo
Hẹn hò online - Hình avatar của Phương Thảo

Kết bạn

Điểm: 1 Tuổi: 31 - Nữ - Độc thân

Nơi ở: Phnom Penh - Cambodia

Mục tiêu: Người yêu lâu dài

Giới thiệu hẹn hò

Thân thiện dễ hòa đồng.yêu màu tím và gét sự giả dối
Hẹn hò online - Hình cover của Alice Randy
Hẹn hò online - Hình avatar của Alice Randy

Kết bạn

Điểm: 2 Tuổi: 30 - Nữ - Độc thân

Nơi ở: Arizona - United States

Mục tiêu: Người yêu lâu dài

Giới thiệu hẹn hò

I am very kind in nature, very fair in color, black hair honest and romantic, with a stand about 5. 7 ft height and 72 kg weight.
Hẹn hò online - Hình cover của Phung Jason Linh
Hẹn hò online - Hình avatar của Phung Jason Linh

Kết bạn

Điểm: 6 Tuổi: 50 - Nam - Độc thân

Nơi ở: New York - United States

Mục tiêu: Người yêu lâu dài

Giới thiệu hẹn hò

Tôi đang tìm kiếm một người bạn đời yêu thương để cùng tôi đến Tuổi già, tôi tin vào định mệnh và tôi biết rằng tôi sẽ tìm được một người phụ nữ tuyệt vời như bạn ..
Hẹn hò online - Hình cover của Edward Dried
Hẹn hò online - Hình avatar của Edward Dried

Kết bạn

Điểm: 3 Tuổi: 52 - Nam - Độc thân

Nơi ở: Virginia - United States

Mục tiêu: Người yêu lâu dài

Giới thiệu hẹn hò

I am very open and truthful, creative and romantic. I am fair, responsible, well-balanced, understanding, strong, and decisive. My personality is warm, loving, and affectionate. I love children very much, like to laugh and make people laugh.
Hẹn hò online - Hình cover của Huynh
Hẹn hò online - Hình avatar của Huynh

Kết bạn

Điểm: 6 Tuổi: 29 - Nữ - Độc thân

Nơi ở: California - United States

Mục tiêu: Người yêu lâu dài

Giới thiệu hẹn hò

Self going,good cook,caring and loving type of person
Hẹn hò online - Hình cover của Thái Trung
Hẹn hò online - Hình avatar của Thái Trung

Kết bạn

Điểm: 3 Tuổi: 38 - Nam - Độc thân

Nơi ở: Victoria - Australia

Mục tiêu: Người yêu lâu dài

Giới thiệu hẹn hò

Ở nước ngoài 10 năm, giờ trở về ổn định cuộc sống. 38 tuổi, trải nghiệm đủ nhiều trong cuộc đời để biết cái gì nên giữ, cái gì nên buông.
Hẹn hò online - Hình cover của Steven Le
Hẹn hò online - Hình avatar của Steven Le

Kết bạn

Điểm: 1 Tuổi: 32 - Nam - Độc thân

Nơi ở: Texas - United States

Mục tiêu: Người yêu lâu dài

Giới thiệu hẹn hò

Mình mong muốn tìm được một người yêu
Hẹn hò online - Hình cover của Yisabala
Hẹn hò online - Hình avatar của Yisabala

Kết bạn

Điểm: 1 Tuổi: 30 - Nữ - Độc thân

Nơi ở: Savanes Region - Ivory Coast

Mục tiêu: Tìm bạn bè mới

Giới thiệu hẹn hò

my name is Miss Yisabala Balogo from Ivory coast, i am here to make new friend that i can trust and be able to entrust good and better issue . I work as an account clerk with one of the bank
Hẹn hò online - Hình cover của Katie
Hẹn hò online - Hình avatar của Katie

Kết bạn

Điểm: 2 Tuổi: 34 - Nữ - Độc thân

Nơi ở: Alaska - United States

Mục tiêu: Người yêu lâu dài

Giới thiệu hẹn hò

Find a new friend
Hẹn hò online - Hình cover của William Pitts
Hẹn hò online - Hình avatar của William Pitts

Kết bạn

Điểm: 3 Tuổi: 43 - Nam - Độc thân

Nơi ở: Howland Island - United States

Mục tiêu: Người yêu lâu dài

Giới thiệu hẹn hò

I'm looking for a woman who likes to be in charge. Someone who I can serve in public and in private. Someone who will give my life the structure and discipline I need. Right now I feel lost outside of work on my military service.

Mới đăng ký

VIP profile