facebook profile
Đang online
Tâm sự

Tôi và em quen biết đã lâu, tình cờ cả 2 gặp lại sau gần 7 n...

Em là người chủ động chia tay nói tôi không họp không có ý c...

Tôi chỉ học hết cấp 2 còn anh thì tốt nghiệp đại học chuyên...

Bị yếu sinh lý chưa đến 1 phút có nên lấy làm chồng không? X...

Tôi quen bạn trai đã gần 1 năm định tiến tới hôn nhân nhưng...

Chia sẻ hình ảnh vui

Trâm Bích Nguyên

Đánh rấm cũng phải có nghệ thuật sao

Trâm Bích Nguyên

Bị con bán mít lừa là mít tố nữ

Trâm Bích Nguyên

Nhìn nó bạn nghĩ tới ai nè

image big