27 Tuổi
13 Điểm
Đang online

Ái vân

😊 trầm tính, có trái tim ấm áp! Tâm lý ....lãng mạn xiú( xíu thui, lãng mạn quá thành lãng xẹt) là ng dan ông biết gd là qtrọng nhất!
Cùng sở thích thì càng tốt!

Gần bạn