36 Tuổi
0 Điểm
Đang online

Alex

Tìm bạn trạc tuổi hoặc người chín chắn, top / bot đều dc, có công việc ổn định, vui vẻ, chia sẽ những cảm xúc vui buồn. Mối quan hệ 1vs1, Gần quận 11 thì tốt. Nếu thấy hợp và tốt tính, an toàn thì có thể tiến xa hơn.

Gợi ý kết bạn