48 Tuổi
2 Điểm
Đang online

Anh Thanh

Nữ hiền, tử tế, lối sống lành mạnh, có việc ổn định, biết cư xử trong gia đình ngoài xã hội, chung thủy. Mong muốn lập gia đình Không tìm nữ qua đường vui chơi,không sử dụng Telegram.

Gợi ý kết bạn