19 Tuổi
4 Điểm
Đang online

La Quí Cường

Chỉ cần là người không quan trọng vẻ bề ngoài quá, không cần đẹp đâu, hong cần giàu nữa, những thứ đó từ từ chúng ta có được mà, từ từ giúp nhau đẹp hơn, từ từ cũng giàu mà, mình tin vậy! Hihi... =3

Gợi ý kết bạn