39 Tuổi
6 Điểm
Đang online

Doan Dung

Phụ nữ nhỏ hơn 33t. Biết lo lắng, chăm sóc gia đình. Hiểu biết cư xử, giao tiếp trong gia đình và ngoài xã hội. Tính tình vui vẻ( rất cần thiết trong cuộc sống hiện nay).

Gợi ý kết bạn