15 Tuổi
3 Điểm
Đang online

Nguyễn Khánh Linh

Đâng ông chân thành , không gia trưởng, có chiều xâu tâm lý , có ý chí tiến thủ trong công việc , yêu vợ thương con , cùng nhau làm những điều mình thích

Gợi ý kết bạn