32 Tuổi
18 Điểm
Đang online

Hương Ruby

em lên mạng xã hội mong muốn trước tiên sẽ có một tình bạn tốt, Mình có thể chia sẻ vui buồn và tôn trọng nhau, không thành người thân trí ít cũng trở thành 1 người bạn

Gợi ý kết bạn