38 Tuổi
1 Điểm
Đang online

Jaejun Jung

Tôi và bạn tôi sẽ ghé thăm Sài Gòn từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1. Chúng tôi sẽ ở Landmark 81. Chúng tôi cần những người bạn gái hiểu rõ về khu vực đó.

Gợi ý kết bạn