52 Tuổi
2 Điểm
Đang online

Jeremy Nathan

Tôi đang tìm kiếm một người phụ nữ mà tôi có thể lắng nghe. Mình muốn có thể học hỏi thêm nhiều điều từ cô ấy và cũng như cùng nhau trưởng thành để yêu thương và hiểu nhau hơn.

Gợi ý kết bạn