34 Tuổi
4 Điểm
Đang online

Kate Bùi

Chung thủy, có chính kiến, yêu thương, chăm sóc lo lắng cho gia đình. Thu nhập ổn định. Học vấn tương đương

Gợi ý kết bạn