42 Tuổi
9 Điểm
Đang online

Kenny Do

Biết yêu thương và chăm sóc cho gia đình, nói chuyện lễ phép rõ ràng, sống chân thành không gian dối. Biết nấu ăn ngon, có hiếu với cha mẹ.

Gợi ý kết bạn