48 Tuổi
1 Điểm
Đang online

Lê Thị Nguyệt

Cao 170 trở lên đậm người .Anh là người tính thật thà trung thủy . Biết tạo dựng và lo cho gia đình biết.Có cuộc sống độc lập có nhà cửa giêng và sự nghiệp lo cho gia đình . Và cùng sở thích với tôi

Gợi ý kết bạn