33 Tuổi
3 Điểm
Đang online

Liên Ngọc

Và mẫu người yêu của em là phải chung tình, không quá quan trọng về ngoại hình. Chỉ cần ở mức tương đối, cao hơn em thì tốt
Có công việc ổn định, thành đạt trong công việc và cuộc sống. Người hòa đồng, vui vẻ.

Gợi ý kết bạn