40 Tuổi
6 Điểm
Đang online

Lucy Phạm

Yêu cầu:
1, Giàu có không quan trọng nhưng cũng không nên kém Lucy
2, Chân thành ,trân trọng, tình cảm gia đình
3, Vui vẻ hòa đồng, hiền lành tốt tính.

Gợi ý kết bạn