25 Tuổi
1 Điểm
Đang online

Nguyên Tri

Chân thành là điều tuyệt với nhất. Mình thích một người ở mức độ bình thường trong tất cả mọi thứ. Thích sự trưởng thành, chín chắn (25-35). Đơn giản một cái ôm cũng đủ để ta gắn bó cả thanh xuân!

Gợi ý kết bạn