20 Tuổi
16 Điểm
Đang online

Quỳnh Anh Phạm

Em muốn tìm bạn ngắn hạn có thể giúp đỡ em về Kinh tế, không quan trọng tuổi tác, chỉ cần nói chuyện vui và hợp.Em muốn làm quen với những người tính tình hoà đồng và thẳng thắn

Gợi ý kết bạn