32 Tuổi
2 Điểm
Đang online

Tấn Tâm

nói chuyện vui vẻ, dễ gần , nói nhìu càng tốt hi hi ,hợp nhau, dc thì có thể tiến tới hôn nhân.còn j nữa gặp sẽ biết!

Gần bạn