29 Tuổi
0 Điểm
Đang online

Phạm Thiên

Gần hay xa không quan trọng? Vì ở đâu Mình cũng có thể tới thăm bạn được. Nhưng nếu có thể ở gần Bình Phước thì tốt! Không yêu cầu ở bạn quá nhiều đâu, chỉ cần chân thành và có công việc ổn định là đủ!!!

Gần bạn