33 Tuổi
4 Điểm
Đang online

Uyên Nguyễn

nghiêm túc , chân thành , biết lắng nghe và chia sẻ , giàu nghèo tuổi tác không quan trọng .nhưng cần có ý chí vươn lên

Gợi ý kết bạn