22 Tuổi
1 Điểm
Đang online

Võ Chí Tôn

hiền dịu; lễ phép; không lành biếng; không xâm trổ; không ăn chơi
có đạo Công giáo càng tốt

Gợi ý kết bạn