53 Tuổi
5 Điểm
Đang online

VỦ BÁ ĐỨc

Thật lòng,nhân hậu,ngoan hiền,mảnh mai dể thương ,đẹp gái ,không giả dối, lừa gạt.sạo trá.

Gợi ý kết bạn